0 sản phẩm

PURE AERO SUPER LITE

3,850,000đ

-6%

Kích cỡ mặt vợt:645 cm2/100 sq. in. Trọng lượng: 260 g/9.2 oz. Cân bằng: 330 mm Mật độ dây đan: 16/19… Xem

PURE AERO LITE

3,850,000đ

-6%

Kích cỡ mặt vợt: 645 cm2/100 sq. in. Trọng lượng: 270 g/9.5 oz. Cân bằng: 330 mm Mật độ dây đan: 16/19… Xem

PURE AERO TEAM

4,100,000đ

Trọng lượng: 285 g/10.1 oz. Cân bằng: 320 mm Mật độ dây đan: 16/19 Xem

PURE AERO SUPER LITE

3,850,000đ

-6%

Kích cỡ mặt vợt:645 cm2/100 sq. in. Trọng lượng: 260 g/9.2 oz. Cân bằng: 330 mm Mật độ dây đan: 16/19… Xem

PURE AERO LITE

3,850,000đ

-6%

Kích cỡ mặt vợt: 645 cm2/100 sq. in. Trọng lượng: 270 g/9.5 oz. Cân bằng: 330 mm Mật độ dây đan: 16/19… Xem

PURE AERO TEAM

4,100,000đ

Trọng lượng: 285 g/10.1 oz. Cân bằng: 320 mm Mật độ dây đan: 16/19 Xem

Tin mới